Välkommen till Living Aroha djurfysioterapi! Jag heter Jorine och som leg. fysioterapeut för djur har jag specialiserat mig på behandling av hundar och hästar. Dessutom är jag även legitimerad för att behandla människor. Precis som vi själva kan våra kamrater behöva fysioterapi för att förbättra sin rörelseförmåga och få dem aktiva och friska igen.

När jag började som ridlärare var mitt mål att förbättra kommunikationen och harmonin mellan häst och ryttare. Därmed fokuserade jag främst på att förbättra hästens mentala välbefinnande. Men eftersom mental och fysisk hälsa är som två sidor av ett mynt ville jag kunna arbeta mer med den fysiska hälsan också. För mig var detta en bra anledning att påbörja min fysioterapiutbildning.

Efter fyra års studier i fysioterapi för människor kunde jag fortsätta med djurfysioterapi som främst fokuserar på hundar och hästar, men eftersom jag har arbetat med många djur är du välkommen att kontakta mig för din katt, ko eller något annat djur också.

Det fina med att ha utbildat mig till (mänsklig) fysioterapeut samt djurfysioterapeut är att jag kan hjälpa både häst och ryttare i deras prestationer. Inte sällan skapar stelhet eller asymmetri hos ryttaren ett liknande problem för hästen.