Fysioterapi för Hundar

Ett lyckligt, hälsosamt och aktivt liv. Det är vad vi alla önskar för våra bästa kamrater.

Men ibland behöver de lite hjälp. Precis som för oss själva kan fysioterapi i många fall hjälpa till att hålla våra hundar aktiva och smärtfria.

Tänk på rehabiliteringen efter en operation eller om din hund skadat sig under sport eller lek.

Men även äldre hundar som får svårare att röra sig och göra sina dagliga rundor med dig. Med sjukgymnastik arbetar vi med att förbättra flexibilitet, stabilitet, styrka och smärtlindring.

Under det första mötet tar jag mig tid att undersöka din hund genom att titta på hans/hennes rörelser och undersöka leder och muskler.

Baserat på dessa resultat kommer jag att ge dig råd och göra en behandlingsplan.

Din hund är också välkommen hos mig för kloklippning. Om klorna är för långa påverkar det hundens förmåga att röra sig. Det innebär också en ökad risk för överbelastning av senor och leder.