Priser

 • Allmän Fysioterapi/sjukgymnastik första besök/undersökning 600,-kr.
 • Vanlig återbesök 600,- kr.
 • Kort återbesök 450,- kr.
 • Gruppträning 450,- kr. Träning är möjligt i kliniken i Ekshärad andra typ av behandlingar även möjligt i Edebäck.
 • Undersökning och behandling hund (första mötet +-60 min) 1000,- kr
 • Återbesök hund(från det andra mötet 30-45 min) 850,- kr
 • Vikt och hälsokontroll 300,- Kr
 • Kloklippning hund 150,- kr
 • Abonnemang 2000,- kr per år. Speciellt för aktiva hundar. 2 gånger per år fullständig undersökning och bedömning av om hunden är sportfrisk. Vid behov 5 behandlingar per år. Från 6:e behandlingen 450,- kr

 • Undersökning och behandling häst (första mötet +-75 min) 1100,- kr
 • Återbesök häst (från det andra mötet 30-45min) 950,- kr
 • Lektioner 400,- kr/30 min
 • Abonnemang 2200,- kr per år. 2 gånger per år fullständig undersökning och bedömning av om hästen är frisk för sport/ridning. Vid behov 5 behandlingar per år. Från 6:e behandlingen 500,- kr. (Abonnemang är exl resekostnader)

Ovanstående priser gäller i Edebäck/Ekshärad. Vid besök hos kund tillkommer en resekostand på 50 kr per mil räknad från Edebäck.