Fysioterapi för Ryttare

Att röra sig tillsammans som en enhet, är inte det varje ryttares högsta dröm? Smidiga rörelser, harmoni, en häst som svarar på de minsta signalerna.

Detta kräver mycket kraft och smidighet från din häst, men du behöver själv samma smidighet och precision för att röra dig med din häst och samtidigt ge den exakta signaler.

Inte sällan återspeglas blockeringar hos ryttaren i hästen och vice versa.

Fysioterapi kan ta bort dessa blockeringar så att du sedan kan fortsätta att arbeta med din rörlighet, styrka, balans och framför allt kroppsmedvetenhet med specifika övningar. För om vi inte är medvetna om hur vi rör oss finns det heller inget utrymme för förbättringar.

Förutom behandlingarna på kliniken är det också möjligt att boka en tid med din häst. På så sätt kan du också träna dig själv ytterligare på ett mycket specifikt sätt när du rider.