Vikt och hälsokontroll

Nuförtiden finns det många hundar som har ett viktproblem, ett problem som påverkar hela hälsan. Hundar med övervikt har det svårare att rör sig som ofta ger en ond cirkel vilket gör att vikten ökar allt mer. Övervikt ger precis som för oss själv många hälsoproblem. Så finns risken för artros större och kan det orsaka hjärtsvikt och diabetes. Alltihop innebär det att den förväntade livslängden av din hund kan gå ner med 2 år eller mer.

Risken för övervikt kan gå upp efter sterilisering/kastrering eller när de blir äldre. Men det är också lätt gjort att hundarna får helt enkelt för mycket mat/godis och rör sig inte tillräckligt. 

Naturligtvis är det inte heller bra för hälsan när hundarna har undervikt. Undervikt kan ha flera orsaker som till exempel, mask, tandproblem, stress, tarmproblem, maten som inte passar (allergier) eller andra sjukdomar. 

Genom en hälsokontroll får du koll på hur det står till med din hund och får du råd och tips.

En hälsokontroll består av en viktkontroll, rörelseanalys, muskelkontroll och ett allmänt intryck av konditionen. Efter det får du råd och tips så att du vet vad du kan göra för att få din hund i sitt bästa skick.